NIEUW BOEK VAN ALPHONS " ZODAT WIJ NIET VEREGTEN".

Beste lezers,
Het verheugt mij u mede te delen, dat een nieuwe dichtbundel van mijn hand is verschenen.  
De dichtbundel heet: "Zodat wij niet vergeten - gedichten en gedachten voor wie tegen verderf en voor vooruitgang is."
De vooromslagillustratie is van de hand van Winston van der Bok en voor de grafische verwerking heeft Vaco Press N.V. gezorgd.

Schrijfster Tessa Leuwsha

Schrijfster Tessa Leuwsha verhuist van Nederland naar Suriname, aangetrokken door de liefde en het avontuur van een land in opbouw. Vijfentwintig jaar eerder deed haar Surinaamse oma Fansi het omgekeerde. Wie was die vreemde tropenvrouw die opeens bij haar  vernederlandste kinderen en kleinkinderen op de stoep stond? Tessa herinnert zich een  strenge, zwijgzame vrouw die weigerde aardappels te eten. Waarom zweeg Fansi in alle talen over haar achtergrond? In Fansi’s stilte gaat Tessa Leuwsha op zoek naar het verhaal van haar grootmoeder en haar  ooms en tantes, in Paramaribo, Nickerie, Eindhoven en de Achterhoek. Al lezend en  luisterend beleeft zij de geschiedenis van Suriname en ontdekt hoe de slavernij, die  relatief kort voor de geboorte van Fansi was afgeschaft, doorspeelde in het leven van haar 
grootmoeder – een dochter van een Engelse zendelinge en een zwarte man – en zelfs in dat van haar kinderen. Tessa Leuwsha (1967) is schrijver van fictie en non-fictie. Ze schreef voor onder meer  Opzij, HP/De Tijd, de Volkskrant en is recensent voor de Ware Tijd-Literair. Haar romans  de Parbo-blues en Solo, een liefde werden lovend ontvangen en genomineerd voor diverse  prijzen.
 

Gedichten van Alphons

25 november 1975 – 2015
Wel of niet feestvieren, is de vraag;
zijn wij veertig jarenlang vooruitgegaan?
Laat de wetenschappers
van onze universiteit met de juiste naam
eerst netjes voor ons zetten op een rij:
hoeveel padi plantten wij toen… en hoeveel nu?
Hoeveel hectaren suikerriet hadden wij toen… en hoeveel nu
en hoeveel hectaren obé, citrus en cocos? 
 
Laat de wetenschappers
van onze universiteit met de juiste naam
eerst netjes voor ons zetten op een rij:
hoeveel arme mensen hadden wij toen… en hoeveel hebben wij nu?
Hoeveel druggebruikers en -verslaafden
toen… en nu?
Hoe sterk was onze gulden
en hoe sterk nu is onze dollar…? 
 
Laten zij
eerst netjes voor ons zetten
op een rij:
wat waren toen onze normen en waarden
en wat zijn ze nu?
Laten zij alles voor ons zetten
netjes op een rij;
dan kunnen wij besluiten.
                                                                     Alphons Levens,
                                                                     25 oktober 2015.
 

Higorca Gómez Carrasco, Spanje

Alleen jij weet de stilte te meten
Wie is hij die boven mijn ziel vertoeft,
Een vleugel gelijk, meegevoerd door de droom?
De tijdstilstand baadt zich in jouw met sterren bezaaide ogen.
***Tot aan de drempel van mijn ziel
Heb ik voorjaarsbloemen geplukt
Opdat het mysterie eindeloos woorden zou kiemen
In de wortel, in het gedicht van jouw ogen.
***
De kraaien leerden vliegen
Boven onze vervreemde zielen
Ze werden engelen op het beslissende moment
En wij geloofden hun gekras.

ION DEACONESCU (Roemenië, 1947- )
Vertaling: Germain DroogenbroodtHigorca Gómez Carrasco, Spanje