NIEUW BOEK VAN ALPHONS " ZODAT WIJ NIET VEREGTEN".

Beste lezers,
Het verheugt mij u mede te delen, dat een nieuwe dichtbundel van mijn hand is verschenen.  
De dichtbundel heet: "Zodat wij niet vergeten - gedichten en gedachten voor wie tegen verderf en voor vooruitgang is."
De vooromslagillustratie is van de hand van Winston van der Bok en voor de grafische verwerking heeft Vaco Press N.V. gezorgd.

Usha Marhe


 De schrijfster Usha Marhe  ( bekend van de boeken Tapu Sjen en Dulari) biedt in september 2015 in Amsterdam (Nederland) aan Rappa een aantal boeken aan ten behoeve van Rappa's Bibliotheek. Namens de leden van onze Bieb zeggen wij Usha hartelijk dank voor deze bijdrage.

Eric Kastelein


Dit is Eric Kastelein, van huis uit marketing manager, die een gezonde belangstelling heeft voor Suriname en onze literatuur. Zijn band met ons land ontstond tijdens zijn (hobbie) studie geschiedenis en na zijn eerste bezoek in 2010. Hij is niet lange terug op bezoek geweest bij Rappa's Bibliotheek en had  Rappa's eerste boekje, Friktie Tories (uitgegeven in 1980) bij zich. Onlangs schreef Eric zijn eerste artikel voor het maandblad Parbode en besloot het honorarium daarvoor te doneren aan Rappa's Bibliotheek voor de aanschaf van literatuur. Rappa bedankt, namens de vele leden van de bieb Eric voor deze geste.

 

Schrijfster Tessa Leuwsha

Schrijfster Tessa Leuwsha verhuist van Nederland naar Suriname, aangetrokken door de liefde en het avontuur van een land in opbouw. Vijfentwintig jaar eerder deed haar Surinaamse oma Fansi het omgekeerde. Wie was die vreemde tropenvrouw die opeens bij haar  vernederlandste kinderen en kleinkinderen op de stoep stond? Tessa herinnert zich een  strenge, zwijgzame vrouw die weigerde aardappels te eten. Waarom zweeg Fansi in alle talen over haar achtergrond? In Fansi’s stilte gaat Tessa Leuwsha op zoek naar het verhaal van haar grootmoeder en haar  ooms en tantes, in Paramaribo, Nickerie, Eindhoven en de Achterhoek. Al lezend en  luisterend beleeft zij de geschiedenis van Suriname en ontdekt hoe de slavernij, die  relatief kort voor de geboorte van Fansi was afgeschaft, doorspeelde in het leven van haar 
grootmoeder – een dochter van een Engelse zendelinge en een zwarte man – en zelfs in dat van haar kinderen. Tessa Leuwsha (1967) is schrijver van fictie en non-fictie. Ze schreef voor onder meer  Opzij, HP/De Tijd, de Volkskrant en is recensent voor de Ware Tijd-Literair. Haar romans  de Parbo-blues en Solo, een liefde werden lovend ontvangen en genomineerd voor diverse  prijzen.
 
 

Higorca Gómez Carrasco, Spanje

Alleen jij weet de stilte te meten
Wie is hij die boven mijn ziel vertoeft,
Een vleugel gelijk, meegevoerd door de droom?
De tijdstilstand baadt zich in jouw met sterren bezaaide ogen.
***Tot aan de drempel van mijn ziel
Heb ik voorjaarsbloemen geplukt
Opdat het mysterie eindeloos woorden zou kiemen
In de wortel, in het gedicht van jouw ogen.
***
De kraaien leerden vliegen
Boven onze vervreemde zielen
Ze werden engelen op het beslissende moment
En wij geloofden hun gekras.

ION DEACONESCU (Roemenië, 1947- )
Vertaling: Germain DroogenbroodtHigorca Gómez Carrasco, Spanje