“Wij kunnen na 40 jaar onafhankelijkheid met zoveel ontwikkelingshulp en zoveel natuurlijke hulpbronnen niet eens de koers van ons geld stabiel houden, da hoe dan?”
 
“Komt ervan als we de afgelopen 50 jaar bij elke verkiezing óf thuis blijven óf steeds weer een andere verzamelclub glad pratend politiek geboefte aan de macht helpen die ons elke tien jaren in een financiŃ‘le crisis doet belanden, maar die er zelf wel flink beter van zijn geworden.”
“Als je net als bijvoorbeeld Donald Tromp, de hoogste politieke positie bereikt hebt, is het de kunst om je daar op die enge hoge, eenzame plek te handhaven, want je kan niet hoger. Je kan alleen maar terug naar beneden.”
 
“Waarom kan niet elke week net zoals de balans van de Centrale Bank een overzicht worden gegeven hoeveel ambtenaren, DNA-leden en ministers van welk ministerie op dienstreis zijn gegaan? Geen namen, alleen maar hoeveel personen en hoeveel dollars dat ons heeft gekost? Waarom kan zo een wekelijks overzicht niet?”