Gedicht van Alphons met reactie van Rappa's

  • Conventies

Je bent geen jurist, maar je bent onderwijsgevende;
jouw leerlingen willen van jou weten
in wat voor toestand ons land zich bevindt;
je kunt niet zeggen: vraag dit aan de juristen,
zonder erbij te zeggen
aan welke wel en aan welke niet;
een onderwijsgevende moet eerlijk zijn. Trobi!
 
Zo leg ik het uit:
de referee kan niet midden in een westrijd zeggen:
vanaf nu fluit ik volgens andere regels;
de F.I.F.A. kan niet midden in een W.K. zeggen:
vanaf nu gelden andere regels;
houdt de F.I.F.A. tijdens ‘n W.K. een congres, dan gelden
de nieuw aangenomen regels voor over minstens vier jaar.

                                                                              Alphons Levens,
                                                                              6 juli 2016.

Gedichten van Alphons

Kinderboekenfestivals

Eigenlijk
dient het lezen in de school,
in de scholen bevorderd te worden.
Eigenlijk
dient elke school
over een bibliotheek te beschikken.
Eigenlijk
behoort elk van zo’n bibliotheek
ook Surinaamse boeken te bezitten.
Eigenlijk
dienen ook leerlingen van beroepsgerichte scholen
literatuur in hun curriculum te hebben.
Eigenlijk
moeten leerlingen een geleend boek
niet ongelezen kunnen inleveren.
Eigenlijk
moet elke leerling voor de bibjuf, de library teacher,
over het geleend boek kort een spreekbeurt houden.
Eigenlijk
moet zo’n leerling daar een cijfer voor krijgen
dat meetelt voor het cijfer Nederlands.
Eigenlijk
als dit allemaal niet gebeurt,
blijft er een excuus voor het houden van Kinderboekenfestivals.

                                                                                        Alphons Levens,
                                                                                        19 februari 2016.