Kritische Uitspraken van de week update 8 mei 2016

“In ons politiek rechtssysteem zet je de president niet af met een hoop ‘Cabale’ op straat.”
“De massale straatbetogingen hebben president Wijdenbosch niet tot aftreden gedwongen. Het Gestructureerd Overleg kon na het dealen met hem, achter gesloten deuren nog erbij, alleen maar gedaan krijgen dat hij een jaar eerder verkiezingen uitschreef. Meer niet.”
“Politieke podiumschreeuwers zijn er alleen maar op uit om aan de macht te komen? Zij leggen meelopers en meeschreeuwers geen dingen uit; zij misbruiken de ontevredenheid van de mensen alleen   maar om hun politieke doelen te verwezenlijken om dan effe hard te gaan stelen uit ‘slandskas.”
“In ons systeem is er geen afzettingsprocedure voor de president, zoals bijvoorbeeld in Brazilië en de USA.”
“Maar kijk die hele dyugudyugu rond dat terugroepen van die twee DNA-leden. Nu heeft die andere meester Sandervan aangetoond dat de volgorde van dat terugroepen fout is.”
“Hoe bedoel je?”
“Het hoofdstembureau van het district waar iemand voor DNA is gekozen, moet eerst bijeen komen en verklaren dat die persoon door zijn partij is teruggeroepen en geeft dat door aan het Centraal Hoofdstembureau, net zoals gebeurt als je gekozen bent. Pas dan kan het CHS verklaren dat je teruggeroepen of gekozen bent.”
“In feite had de rechter de hoofdstembureaus van het district Saramacca en het district Wanica met dwangsom moeten verplichten om die twee als teruggeroepen te verklaren en dat binnen zoveel dagen door te sturen naar het CHS.”
“Er zijn in ons systeem twee mogelijkheden om de president af te zetten: een legale   een onwettelijke.”
“Wat is de wettelijke?”
“De Nationale Assemblee stelt een nieuwe presidentskandidaat voor en die wordt met 2/3 meerderheid gekozen. Als dat niet lukt,dan wordt de Verenigde Volksvergadering, de VVV, bijeen geroepen en als de nieuwe president daar met gewone meerderheid wordt gekozen, moet de huidige pres de macht aan de nieuwe overdragen.”
“De illegale manier om de president af te zetten is als het leger een coup pleegt en hem afzet.”
“En als je de president op de een of andere manier afzet, wordt de huidige vicepresident automatisch de President.”
“Op het moment dat ik zag dat Somo de Landrover met de acties van 13 mei gaat meedoen, heb ik beslist: ik doe niet mee om dit stuk geboefte weer aan de macht te helpen. Sorry, dan maar liever die verhoogde energieprijzen en die Bouta tot 2020 slikken.”  
“Die voorwaarden van het IMF zijn killing; niet voor niets heeft de C 47-voorzitter gezegd dat de regering het IMF moet uitleggen dat deze jongste verhoging niet kan.”
“Neem me niet kwalijk, maar wat een onzin is dat! Een dokter zegt aan zijn patiënt dat die zoutloos moet eten en moet stoppen met zuipen, wil die z’n bloeddruk omlaag brengen en z’n zieke nieren de kans geven te herstellen, en die koppige patiënt zegt aan z’n vader om de dokter uit te leggen dat hij dat niet zal kunnen. Je maakt jezelf als patiënt in crisissituatie toch belachelijk?”
“Ronald Hooghart heeft inderdaad al jaren geleden gezegd dat de subsidie op energie afgebouwd moest worden, want vooral de kapitaalkrachtigen profiteerden daarvan.”
“En vergeet niet een grote groep grote stroomverbruikers die in de informele sector zit, flink verdient, nauwelijks belasting betaalt, maar wel profiteert van de zwaar gesubsidieerde elektriciteit.”
“Elke grote stroomverbruiker zal voor zichzelf moeten bepalen hoe hij die meerkosten aan stroom opbrengt. Om op straat te gaan staan toeteren en blèren en met allerlei heftige spandoeken te zwaaien, zal weinig effect hebben, deze dictatoriaal neigende regeerkliek kennende. Zie de jaren tachtig.”
“De straatacties hebben zeer zeker zin. Maar ze moeten niet ten doel hebben ‘fu saka a kil’, want dan dien je een politiek doel. Ze moeten ten doel hebben druk ‘op die kil en z’n kliek’ uit te oefenen, zodanig dat ‘a kil e du moro san unu wani.”