Nieuw boek van Alphons " Zodat wij niet veregten".

Beste lezers,
Het verheugt mij u mede te delen, dat een nieuwe dichtbundel van mijn hand is verschenen.  
De dichtbundel heet: "Zodat wij niet vergeten - gedichten en gedachten voor wie tegen verderf en voor vooruitgang is."
De vooromslagillustratie is van de hand van Winston van der Bok en voor de grafische verwerking heeft Vaco Press N.V. gezorgd.
Ik prijs me gelukkig, dat over mijn boeken in de loop der jaren goede recensies zijn geschreven. Scholieren en studenten lezen ze in de archieven en bibliotheken na voor het houden van hun spreekbeurten en het schrijven van hun scripties.In 2010 heeft de neerlandicus en schrijver Robby Parabirsing, alias Rappa, 41 reacties van andere schrijvers op mijn dichten gebundeld in het boek, getiteld: "41 spontane reacties op het gedicht "Recreëren te Domburg"".
Mijn nieuwe dichtbundel "Zodat wij niet vergeten" zal ik op twee lokaties signeren en wel:
1.In boekhandel Vaco aan de Domineestraat 26;
zaterdagmorgen 24 oktober 2015, van 10.00 tot 12.00 uur.
2.In Tori Oso, Frederik Derbystraat 76;
woensdagavond 28 oktober 2015, van 20.00 tot 22.00 uur. (Inloop: 19.30 uur).
Op deze avond zullen nog meer nieuwe Surinaamse boeken worden gepresenteerd.