Wij zijn voorlopig gesloten. Gelieve niet te bellen. Alleen Whatsapp op het nummer 597 8598558 Ter info: wij lenen geen boeken meer uit. Informatie wordt verstrekt nadat u een Whatsapp bericht hebt gestuurd.

OVER ONS

OVER ONS, een stukje tori en historie
Rappa (pseudoniem voor Robby Parabirsing) begon niet lang na de onafhankelijkheid in 1975 met het uitlenen van zijn collectie stripverhalen aan vooral vrienden en kennissen. Na de militaire machtsovername in 1980 kwamen verschillende mensen uit de buurt (Rappa woonde toen aan de Wanestraat) vooral zijn Suske en Wiskes en Donald Duckjes lenen om vooral tijdens de lange avonden gedurende de perioden van de Avondklok toch wat afleiding te hebben. De naam ontstond toen: Rappa’s Stripbiep. Vele jongeren uit de jaren ’80 en ’90 (nu volwassenen) kunnen zich de biep nog goed herinneren.
Gaandeweg de jaren ’90 kwam er steeds meer vraag naar literaire boeken. Rappa, zelf leerkracht Nederlands, kwam zijn leerlingen vaak tegemoet door boeken uit zijn collectie uit te lenen. Om te voorkomen dat hij zijn originele exemplaren kwijtraakte, leende hij copieen daarvan uit.
Verder werd Rappa’s Stripbiep steeds meer de laatste uitweg voor examenkandidaten die hun literaire boeken nergens konden vinden omdat ze bij alle andere bibliotheken uitgeleend waren. Dat deed een van de studenten de opmerking maken:”Meneer Rappa, u moet de naam van uw bieb veranderen in L.M.B.. Dat betekent: Laatste Moment Bieb.”
Intussen is de naam ‘stripbiep’ in ongebruik geraakt en wordt nu de naam: ‘Rappa’s Bibliotheek’ gebruikt. Het zijn nu vooral de literatuurboeken voor de vakken Nederlands, Engels, Spaans, Geschiedenis, Pedagogiek en Jeugdliteratuur voor de niveaus VOJ (vooral MULO), VOS (HAVO, VWO, Kweekschool), Avondopleiding voor de Hoofdakte, IOL) waar veel om gevraagd wordt. Dit gebeurt niet alleen door leerlingen en schoolbibliotheken uit Groot-Paramaribo, maar uit alle delen van het land krijgt ‘Rappa’s Bibliotheek’ aanvragen om boeken te leveren, niet alleen voor leerlingen of de schoolbibliotheken, maar ook voor leerkrachten die in Brokopondo, Moengo en Albina gedetacheerd zijn, en voor hun verdere studie literatuurboeken nodig hebben.
Dit dienstverlenend karakter naar jong of oud, rijk of arm, distrikt- of binnenlandbewoner, een ieder komt in een klantvriendelijke sfeer aan zijn trekken. Dit is al die jaren het kenmerk van Rappa’s Bibliotheek gebleven.
Ons motto is daarbij: Lezen is voor de geest wat gymnastiek voor het lichaam is.
Surinaams prozaschrijver, pseudoniem van Robby Jonathan Parabirsing

Contact

Adres: Giannilaan # 20 Uitvlugt 
Telefoon # : 0(597)- 464725