Open van maandag t/m vrijdag vanaf 10:00u t/m 13.00u (Niet bellen tussen 14.00 en 16.00u) In het weekend zijn we niet open. Tel: 464725

Inschrijvings voorwaarden Rappas Bieb

De procedure is als volgt:
1) Je schrijft in ons boekje:
a) Naam (familienaam + voorletters of voornamen voluit)
b) Adres (straat + huisnummer + eventueel wijk of plaats)
c) Tel. nummer thuis (indien aanwezig) en mobiel nummer
2) Je betaalt (geldig vanaf 1 Jan. 2016):
a) Een inschrijfgeld van Srd 25,- (vijfentwintig Srd). Dit inschrijfgeld is voor één jaar geldig, te rekenen vanaf de dag dat je je hebt ingeschreven. Bijvoorbeeld: Als je je op 1 feb. 2016 hebt ingeschreven, dan geldt je inschrijving tot en met 1 feb. 2017. Als je nog langer lid wil blijven van de biep, moet je je uiterlijk 3 feb. 2017 opnieuw voor één jaar inschrijven. Het herinschrijvingsgeld bedraagt dan Srd 20,- (twintig Srd).
b) Een borgsom van Srd 25,- (vijfentwintig Srd). Deze borgsom is bedoeld om een eventueel kwijtgeraakt boek te kunnen bekostigen. Deze borgsom geeft recht om steeds één (1) boek per keer te lenen. Wil je twee boeken per keer lenen, bedraagt de borgsom twee maal Srd.25.-
Zit je in hoge nood, kan je een boek nergens te leen vinden, ook niet te koop in de boekhandel, en is dit boek ook bij Rappa uitgeleend, dan dient deze borg als dekking om voor jou speciaal een copie te maken.
Als je je afschrijft en al je geleende boeken zijn ingeleverd en je hebt geen achterstallige kosten, dan krijg je je borg terug, minus Srd 7.50,- aan administratiekosten.
Let wel: Als je je niet afschrijft en je je na een jaar ook niet opnieuw inschrijft (je blijft dus gewoon weg), dan komt je borg te vervallen.
Als je stap 1 en 2 achter de rug hebt (totale kosten alleen de eerste keer bedragen dus: 2 maal 25 Srd is 50,- (vijftig Srd). Je krijgt een Biepkaartje met je naam, de datum van inschrijving en een volgnummer. Noteer dat volgnummer in je agenda of ergens anders, of sla het op als telefoonnummer in je mobiel, bijv.” Bieb: A-3406. Het gebeurt namelijk maar al te vaak dat klanten óf hun kaartje zijn kwijtgeraakt, óf die thuis vergeten zijn óf die in de was hebben meegedraaid. In dat geval zal je geen boeken meer kunnen lenen of je borg terug kunnen krijgen. Je krijgt namelijk bij afschrijving je borg alleen terug, als je je biepkaartje daarbij inlevert.
Om dezelfde reden moet je je kaartje niet aan derden lenen, zodat die op jouw naam boeken kunnen lenen. Dat is wel een mooi sociaal gebaar, maar het heeft vaak tot ernstige misverstanden geleid. Als degene die met jouw kaartje boeken heeft geleend en een boete moet betalen, of het geleende boek is kwijtgeraakt of je kaartje heeft verloren, zal jij daarvoor moeten opdraaien.
3) De huur bedraagt , afhankelijk van de dikte (het aantal bladzijden) Srd. 7.50,- (zeven Srd en vijftig centen ,10 Srd (tien), of Srd 12.50 ) per boek per week. Leen je twee boeken, dan is de huur tweemaal dat bedrag per week.
Mail ons voor suggesties op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact

Adres: Giannilaan # 20 Uitvlugt 
Telefoon # : 0(597)- 464725